Stichting ZoMa – Spread the Love

Stichting ZoMa - spread the Love

Sponsoring en donaties zijn voor onze stichting van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring en donaties geven ons onder andere de mogelijkheid om informatiemateriaal voor ontvangers van behandelingen te maken en te verspreiden, trainingsdagen voor onze vrijwilligers te organiseren, reiskosten te vergoeden en onze vrijwilligers herkenbaar te maken op de locaties waar ze behandelingen geven. 

Met jouw hulp kunnen we ons aanbod bij meer instellingen onder de aandacht brengen, onze vrijwilligers beter trainen en meer behandelingen aanbieden aan kwetsbare doelgroepen. 

Donaties en giften
Stichting ZoMa kan bestaan dankzij jouw donaties en giften. Omdat onze stichting nog in de opstartfase zit hebben we op het moment geen Anbi status waardoor je gift nog niet kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Als dank voor je donatie of gift krijg je een digitale versie van ons jaarverslag. Hierin kun je o.a. zien hoe we jouw geld hebben gebruikt, bij welke instanties we Reiki hebben gegeven en vind je enkele testimonials van instellingen en vrijwilligers.

Sponsoring
Stichting ZoMa biedt graag maatwerk en onderzoekt graag samen met jou de mogelijkheden voor een geschikte tegenprestatie zoals logo- en of naamsvermelding op website en drukwerk van de stichting. Een onderneming kan kan de kosten voor sponsoring in mindering brengen op de winst.

Download ons sponsorplan of neem contact op met communicatie@stichtingzoma.nl om te informeren naar de mogelijkheden.

Scroll naar boven